Jag har drygt 20 års erfarenhet som psykolog och har bland annat varit verksam inom primärvård, arbetspsykologi och rehabilitering. Jag arbetar främst med psykoterapi men också med stödsamtal, rådgivning och krissamtal.

E-post:  asa.boman@kbtiutveckling.se
Telefon:  018-129900Samtal

Jag tar oftast emot för enskilda samtal. Oro, nedstämdhet, stress/utmattning, bristande självkänsla, relationsproblem, arbetsrelaterade problem och kriser är några av de områden som jag har erfarenhet av att arbeta med. Min utgångspunkt är att mötet är centralt - att vi hittar en kontakt och kan samarbeta. Hur det kommer sig att en person har vissa svårigheter och mår på ett särskilt sätt har förstås många orsaker. Även om vi människor har mycket gemensamt så föds vi med olikheter och formas av våra unika erfarenheter. Jag är intresserad av vem Du är, hur Du mår, vad Du vill uppnå och av vad Du tänker, känner och gör i olika situationer.

Du kan komma för några enstaka samtal eller för en längre kontakt. Om vi kommer överens om en längre kontakt så gör vi en plan för behandlingen dvs bestämmer vilket fokus vi ska ha, hur vi ska jobba, vilka mål som eftersträvas osv. Ibland kan några reflekterande samtal räcka och vara det som behövs för att komma vidare. Ibland kan jag föreslå kontakt med andra vårdgivare eller något annat som jag tror skulle passa Dig. Till det första samtalet behöver Du inte förbereda Dig på något särskilt sätt!

Uppdrag

Jag tar också gärna uppdrag som handledning av enskilda eller arbetsgrupper som arbetar inom människovårdade yrken samt konsultations- och utbildningsuppdrag.

Välkommen att ta en första kontakt så att vi får talas vid!
Lättast är att skriva ett mail till -  asa.boman@kbtiutveckling.se - så ringer jag upp!