Handledare

Handledarutbildning inom KBT har bedrivits av enskilda utbildningsanordnare i samarbete med Beteendeterapeutiska föreningen, BTF.

Både teoretisk och praktisk utbildning

Utbildningen är ettårig och innehåller teoretiska moment (cirka 100 timmar) såväl som praktiska (1 termins auskultation hos erfaren handledare samt 1 termin med egen grupp och handledning på handledning).

Efter denna utbildning är en handledare godkänd att vara utbildningshandledare på grundläggande utbildning och på psykoterapeutprogram.

Baserat på information från Psykologförbundet.