Leg psykolog
Leg psykoterapeut
Fil dr

Jag har arbetat som privat verksam psykolog och psykoterapeut sedan slutet av sjuttiotalet och har sedan hösten 2011 det nya landstingsavtalet Vårdval med Uppsala läns landstings psykiatri. Jag välkomnar patienter från såväl landstinget som från olika hälsor även med utomlänsremiss - men också Dig som söker privat eller kommer för egenterapi.


E-post:  anita.olsson@kbtiutveckling.se
Telefon:  018-12 99 00

Handledare i KBT
Specialist i utredning och diagnostik
Specialist i klinisk psykologi

Personlig utveckling

Det vanligaste är nog att man som leg psykolog, leg psykoterapeut främst ägnar sig åt terapier. Samtidigt finns också utrymme för samtal med fokus på personlig utveckling, att i djupet fundera över vad man vill med sig själv och sitt liv, liksom att fundera över hur man vill att balansen i ens liv ska se ut. Det kan finnas ett behov av att arbeta med värmen och kärleken till sig själv - ett arbete som många gånger kan hjälpa en till ett större välmående såväl psykiskt som fysiskt.
Modern KBT med fokus på self compassion vill lära oss att utveckla detta område.

Terapier

Några av de områden där jag tidigt varit verksam är vid återkommande depressioner samt långvariga ångesttillstånd. Allt eftersom samhället förändrats arbetar jag också mer med rehabilitering vid stress och utmattningstillstånd.

Ett område där vi genom åren tagit emot många patienter ifrån hela landet är för personer med tvångssyndrom.
Jag har under åren från -95 utbildat mig i DBT, dialektisk beteendeterapi.
Möjligheten att få kvalificerad sådan behandling inom psykiatrin har i dag förbättrats. 

DBT-inslagen finns med också i mitt arbete med annan komplex problematik.
Under det senaste decenniet har min fördjupning framför allt varit inom mindfulness. Sådan behandling erbjuds av oss såväl enskilt som i grupp och som viktigt komplement i många komplexa ärenden. Även färdighet i motiverande samtal kommer till nytta för patienter med denna sits.

Mindfulness

Under det senaste decenniet har mitt arbete alltmer kommit att handla om mindfulness. Jag leder mindfulnesskurser i enlighet med Jon Kabat-Zinns 8-veckors MBSR-program med MBCT-inslag.