Lång erfarenhet av att handleda yrkesverksamma

Alla som arbetar inom människovårdande yrken behöver handledning för att kunna fortsätta utvecklas! På KBT i Utveckling har vi alla erfarenhet av att handleda på olika arbetsplatser under kortare eller längre tid. Det kan vara komplicerade fall, ovanliga problem eller personliga reaktioner som kommer i vägen för arbetet eller andra områden som man kan behöva hjälp med. Vi är öppna för Era förslag och har även egna idéer kring hur handledning kan läggas upp för att gagna individen, gruppen och verksamheten.

Viktig del av psykolog- och psykoterapeututbildningarna

För blivande psykologer och psykoterapeuter samt på de grundläggande psykoterapiutbildningarna ingår handledning som obligatoriskt moment. I alla utvärderingsenkäter som görs inom ramen för psykolog- och psykoterapeututbildningar rankas handledning som den viktigaste källan till utveckling.
Anita Olsson har genomgått handledarutbildning och är godkänd handledare inom Beteendeterapeutiska föreningen. Hon handleder studenter på alla nivåer - oftast i grupp, men även individuellt.

Handledning för verksamma psykologer och psykoterapeuter

Handledningsbehovet är också stort för verksamma psykologer och psykoterapeuter. Under utbildningen träffar studenten trots allt ett begränsat antal klienter inom ramen för ett kursmoment med krav på strukturerad skriftlig rapportering, videoinspelning, lämplighetsbedömning och examination.
Den kliniska vardagen innehåller andra krav. Klienter kommer oftare med mer komplicerad problematik eller med diffusa problem. Tidsramarna för kontakten är annorlunda. Arbetet sker ofta i samarbete med andra yrkesgrupper, som kan ha andra inriktningar. Att följa med i forskning och utveckling inom sitt område efter genomgången utbildning kräver betydligt mer ansträngning än under studietiden. Regelbunden handledning bidrar till indivduell utveckling men kan även bidra till att teamarbetet stärks och att kvalitetssäkring i vården lättare upprätthålls.

Ta gärna kontakt för diskussion kring handledninguppdrag!