Vi erbjuder regelbundet 8-veckorsprogram i mindfulness, MBSR/MBCT

Patienter

Våra grupper är öppna för personer med stress, utmattningssyndrom, smärtor, återkommande ångest- eller depressioner.

Vi genomför individuella bedömningssamtal så att vi kan ge dig vår bedömning av om kursen lämpar sig för din problematik och om tidpunkten är rätt vald.

Öppna grupper

Våra grupper är också öppna för dig som vill pröva mindfulness för att öka din livskvalitet, få balans i livet, som har värk, känner dig stressad, orolig, nedstämd eller som helt enkelt är nyfiken på mindfulness.

Kurserna ger möjlighet till att öka din närvaro i nuet och att hitta alternativa sätt att förhålla dig till det som sker inom och utanför dig själv.

Kursen innehåller meditationsstunder, yoga och diskussion av egna upplevelser. I kursavgiften ingår ljudfiler och material att läsa och mellan kurstillfällena övas det som lärs ut i kursen för att befästa detta i det dagliga livet.

Kurserna leds av Anita Olsson och Solveig Johansson Bohman, båda erfarna legitimerade psykologer och psykoterapeut (KBT) med en lång utbildning i mindfulness, MBSR/MBCT.

Kontakta oss gärna för mer information om våra 8-veckorskurser, priser och för att skicka in anmälan.

Medveten närvaro är också ett inslag i de flesta av våra terapeutiska sammanhang. I många sammanhang av betydelse för att öva möjligheten att upptäcka, lägga märke till det som händer i kroppen, vilka känslor som finns osv. Också ett övande av att kunna vara med det som ändå är.