Ständigt i utveckling inom KBT

Vi kallar vår mottagning för KBT i Utveckling, eftersom det är viktigt för oss att hela tiden ligga i framkant i vårt kunnande men också därför att kunskapen och evidensläget är i ständig förändring och utveckling.  KBT i Utveckling har funnits i Uppsala sedan 2006.

Samtliga medarbetare på KBT i Utveckling är legitimerade psykologer med psykoterapeutlegitimation.

Två av oss har landstingsavtal för psykoterapi. Tillsammans har vi en bredd som innefattar erfarenheter från psykiatri, primärvård, företagshälsovård och arbetslivets psykologi mm. 

För terapikontakt och olika uppdrag kontakta respektive psykolog.

Utveckling av behandlingar

Genom åren har vi utbildats av och samarbetat med svenska och internationella forskare och utvecklare av behandlingar. I nuläget har Anita Olsson kontakter med Center for Mindfulness in Medicine in Health and Society. Vi utvecklar också samarbetet inom MBSR med kontakter både i Sverige, i USA och i England.

I Sverige har vi och har haft nära kontakt med dem som infört beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi i Sverige. Vi har förankring såväl inom den Beteendeterapeutiska föreningen som inom SfKBT.

Solveig Johansson Bohman har arbetat exv med Barlows Unified Protociol i svensk form. Anita Olsson har genom åren deltagit i processen att utbilda många i Sverige i KBT, DBT, MI och Mindfulness.

Våra utvecklingsplaner sträcker sig vidare i tid. Det är blir spännande att se vad utvecklingen i Sverige och på andra håll i världen kan stimulera till.


Varmt välkommen till KBT i Utveckling!