Jag har som psykolog mångårig erfarenhet från olika verksamhetsområden och landsting. Dessa områden är barn-och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, transkulturell psykiatri och primärvård.


E-post:  solveig.j.bohman@kbtiutveckling.se

Telefon:  018-129900


Mitt arbetsfokus

Jag arbetar kontinuerligt med bland annat oro, nedstämdhet, olika ångesttillstånd, depression, stress, smärtproblematik, relationssvårigheter, självkänsla, kris, självutveckling. Jag har specifikt intresse för bland annat trauma behandling och mindfulness. 

Specifika uppdrag

Arbetar även gärna med olika psykologuppdrag till exempel konsultation och handledning till individer eller arbetsgrupper.

Välkommen!