Jag har som psykolog mångårig erfarenhet från olika verksamhetsområden och landsting. Dessa områden är barn-och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, transkulturell psykiatri och primärvård.


E-post:  solveig.j.bohman@kbtiutveckling.se

Telefon:  018-129900


Kontinuitet

Jag arbetar kontinuerligt med bland annat oro, nedstämdhet, olika ångesttillstånd, depression, stress, smärtproblematik, relationssvårigheter, självkänsla, kris, självutveckling.

Specifika uppdrag

Jag har specifikt intresse för bland annat trauma behandling och mindfulness. Arbetar även gärna med olika psykologuppdrag till exempel konsultation och handledning till individer eller arbetsgrupper.

Välkommen!